Huvudkontor
Tel: 013-12 73 55
Sviestad Gård
585 93 Linköping
info@lagenergihus.net

Östergötland
Magnus Johansson
070-824 59 16
magnus.johansson@lagenergihus.net
Övriga landet
Håkan Johansson, VD
0704-12 75 91
hakan.johansson@lagenergihus.net

LågenergiHus i Sverige AB startade 2009 och har sedan dess levererat cirka 60 hus, vilket betyder att vi har gott om referenshus.
LågenergiHus i Sverige AB levererar “framtidens hus” med 310 mm isolering i ytterväggarna, installationsskikt i ytterväggen, 750 mm isolering på vinden och fönster med u-värde 0,9.
Dessutom har vi vissa konstruktionslösningar som gör att husen har möjlighet att bli betydligt tätare (=mera energieffektiva) än andra hus.
Därutöver råspont + papp på taket och OSB-skivor i alla väggar.
Kort sagt ett väldigt ordentligt och energieffektivt hus.

LågenergiHus i Sverige AB söker samarbetspartners/säljare i Stockholm (Norr och Söder), Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö och Örebro.
Nu tar vi klivet från att ha varit ett lokalt/regionalt framgångsrikt husföretag till att bli ett landsomfattande husföretag. Vill du vara med på vår “resa” så är du välkommen med din ansökan till hakan.johansson@lagenergihus.net (Bifoga CV).
De kvalifikationer vi eftersöker är att du skall ha god erfarenhet som trähussäljare. (Gärna certifierad, men ej krav). Du skall förstås inse fördelarna med att representera ett företag som anser det viktigt att bygga energieffektiva hus.
Frågor ställs till: hakan.johansson@lagenergihus.net

slider5-personal