LågenergiHus i Sverige AB erbjuder stommontage i alla delar av landet.
Stommontaget utförs då av våra “egna” anställda som enbart arbetar med att montera och färdigställa LågenergiHus. Detta är förstås en väldig trygghet för Er som köpare då Ni vet att arbetet utförs av kunniga snickare.
En stommontering innefattar då vanligen montering av samtliga ytterväggblock, balkar, bärande innerväggar, bjälklag, takstolar, råspont, papp, vattläkt, bärläkt, hängrännor och vindskivor.
Stommonteringar offereras separat från byggsatsen.

I Östergötland erbjuder LågenergiHus i Sverige AB nyckelfärdiga hus där vi med “egna” anställda utför byggdelarna.
Övriga entreprenörer till grund, el, vvs, målning, ventilation, plattsättning anlitas då via LågenergiHus, vilket innebär att våra kunder får en offert på ett nyckelfärdigt hus.