Täthetsprovning

Trenden håller i sig….!

Vi kan återigen glädja oss åt att vi bygger våra hus väldigt täta (läs; energisnåla).

Som alla i branschen numera känner till så gäller det att bygga husen så täta som möjligt för att på så sätt eliminera alla risker för värmeläckage från huset.
Istället för att den uppvärmda luften skall “läcka ut” från huset så skall den återvinnas i en bra ventilation så att man får nytta av den uppvärmda luften flera gånger.

För att klara av att bygga ett hus tätt så är det flera parametrar som spelar in.

Det första är förstås husets utformning. Desto flera hörn, snedtak, vinklar, takkupor, utbyggnader mm mm desto svårare är det att få huset tätt.

Sedan är det förstås utförandet (hantverket) som spelar in. Om en erfaren hantverkare vet hur saker och ting skall utföras för att uppnå maximal täthet så blir resultatet förstås mycket bättre än om man inte vet hur utförandet skall ske.
I detta fallet handlar det om att en snickare, elektriker, ventilationskille eller rörmokare skall förstå hur det skall tejpas i hörn och skarvar, hur en infästning av ett fönster skall gå till, hur ett ventilationsrör skall dras genom plasten mm mm

Troligen ofta sådant utförande som många husköpare “tar för givet” att det sker på ett optimalt sett. Erfarenheten visar tyvärr något annat…..

När man mäter tätheten i ett hus så sker det genom att man sätter övertryck respektive undertryck på 50Pa i huset. Därefter mäts hur snabbt trycket sjunker i huset. Utifrån dessa värden kan man sedan få fram en “läckfaktor” i huset.

0,6 l/sek/kvm anses som någon form av högsta tillåtna värde, utan att det någonstans sägs att det är ett krav att det skall vara under 0,6.
BBR:en säger (ännu så länge) bara att huset skall byggas så tätt som möjligt, vilket då innebär att vissa hus på marknaden kan byggas förhållandevis “otäta” tyvärr.

Det huset som LågenergiHus har uppmätt bäst värde på hittills är det visningshus vi byggde på Flöjtgatan i Ullstämma för några år sedan. Där uppgick värdet till rekordlåga 0,155 l/sek/kvm, vilket då är en bit under det som man betraktar som passivhusnivå (0,3 l/sek/kvm).

Det senaste huset som vi har mätt är ett 1½-planshus i vinkel. Se protokoll nedan.
Ett förhållandevis svårt hus att få tätt med tanke på snedtak, vinklar och många hörn. Det värde som uppmättes i det huset var 0,34 l/sek/kvm, vilket för ett sådant hus är ett väldigt, väldigt bra värde. Då ska man också veta att huset i det skedet inte var riktigt färdigt, vilket betyder att värdet vid en senare mätning efter att huset är helt klart skulle uppvisa ett ännu bättre värde. (Man vill gärna göra mätningen i ett sådant skede så att det finns en chans att åtgärda det som eventuellt skulle visa sig vara mindre bra)

Huset som är ett Sjöbacka ligger på Flöjtgatan i Ullstämma och ser ut så här:

nyhet-13-12-17-tathet

nyhet-13-12-17-tathet-proto

Energikontoret i Skåne

Tips till alla som verkligen bryr sig om att bygga för framtiden !
Kontakta energikontoret i Skåne och beställ en broschyr som heter “Att bygga energieffektivt”.
Där får Ni många bra tips på viktiga saker att tänka på när man bygger sitt nya energieffektiva hus.

Lycka till!

nyhet-13-10-02-skane-01

nyhet-13-10-02-skane-02